SOCIALA MEDIER

SOCIALA MEDIER

Våra medarbetare har många års erfarenhet av att hjälpa stora och små företag och organisationer med att synas på exempelvis YouTube, Facebook och Instagram.

Vår produktionsavdelning och den grafiska avdelningen säkerställer att annonsmaterialet är korrekt anpassat för målgruppen och de olika sociala medierna. Vi arbetar målinriktat och följer alltid upp annonskampanjerna, analyserar data, optimerar annonseringen därefter och lämnar löpande rapporter om utfallet.